Blogg_Pierrick_Photo_Kristin_Straumsheim_Grønli

Foto: Kristin Straumsheim Grønli

Pierrick Stévant, 30 år,  fullførte sin mastergrad i marinbiologi og akvakultur ved Univeristetet i Montpellier i 2008.Og flyttet for første gang til Norge i 2009. Her jobbet han med produksjon av levendefôr ved Havbruksstasjonen i Tromsø. Deretter flyttet han til Brasil (Ilha Grande, RJ) og jobbet med algedyrking (Kappaphycus alvarezii). Etter et halvt år i Brasil gikk ferden nok en gang videre til Norge, denne gangen til Bodø hvor han jobbet i Bioforsk med oppbygging av deres laboratorium for algedyrking. Da samboeren fikk jobb i Ålesund flyttet Pierrick etter og begynte i 2013 i Møreforsking AS. Der jobber han i faggruppen for ressurser og fangst, og har blant annet jobbet med det RFF finansierte prosjektet “Alger – Sunn mat fra kysten (ALSMAK)”. I tillegg til PROMAC har han også jobbet med IMTA (Integrert MultiTrofisk Akvakultur) og med tørketeknologi. Da PROMAC ble innvilget i 2015 var det derfor naturlig at Pierrick ble innstilt som PhD-kandidat i prosjektet. PhD-oppgaven er 3-årig, finansiert av Sparebanken Møre og NTNU og har tittelen “Processing of Seaweed for food applications”. Oppgaven vil omhandle primær prosessering av makroalger som modning og tørking, samt videre prosessering; eks enzymatisk hydrolyse for produksjon av proteiner. Siden oppgaven er veiledet både fra NTNU, Møreforsking og Universitetet i Nantes vil mye av arbeidet foregå både i Trondheim, Ålesund og i Frankrike, og Pierrick er glad for å kunne dra nytte av erfaringen fra alle fagmiljøene.

På fritiden er Pierrick nylig blitt småbarnsfar og derfor går naturlig nok mye av hans fritid med til dette, men han er i tillegg svært interessert i fotografering og noe av hans arbeid kan du se her: http://pierrickstevant.com/

 

English:

Pierrick, 30 years old, completed his master thesis in marine biology and aquaculture at the University of Montpellier in 2008 and moved to Norway for the first time in 2009. Back then he worked at “Havbruksstasjonen” in Tromsø, where he mainly worked with live feed. He then moved to Brazil where he started working with cultivation of Kappahycus alvarezii. After 6 months in Brazil he moved back to Norway, this time to Bodø and Bioforsk where he was a part of the team building labs for cultivation of macroalgae. In 2013, Pierrick started his career in Møreforsking where he works with marine resources and harvesting. His main activities has been on macroalgae and food, through the RFF funded project ALSMAK – “Alger – sunn mat fra kysten”, but he has also worked with IMTA and drying technology. Pierrick was assigned as a PhD-student in the PROMAC project were the work will be carried out in collaboration with Møreforsking, NTNU and the University of Nantes.  The PhD thesis has the title “Processing of Seaweed for food applications”. It is a 3 year-PhD financed by Sparebanken Møre and NTNU. The phd will treat primary processing of macroalgae, such as maturation and drying (WP 2 and 3), and enzymatic hydrolysis for production of proteins (WP 3).

After work Pierrick enjoys his newborn child and most of his time is spent with family, but he is also a skilled photographer and some of his work you can see here: http://pierrickstevant.com/